Dotacje EU | Producent domów energooszczędnych, pasywnych, drewnianych, prefabrykowanych

Dotacje EU

Projekt: „Poprawa innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących technologii budownictwa domów prefabrykowanych.”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP

 

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

 

Cel projektu: Dywersyfikacja działalności spółki Tadeks Fertig Haus sp. z o.o. sp. k. i poszerzenie gamy oferowanych produktów poprzez wdrożenie innowacji produktowej nieznanej i niestosowanej dotychczas – prefabrykowanej drewnianej ściany zewnętrznej ze specjalną wewnętrzną warstwą akumulacyjną, która ma pozytywny wpływ na cechy pożądane w budownictwie energooszczędnym. Wdrożenie przeprowadzonych prac B+R, a tym samym realizacja przedmiotowego projektu pozwoli spółce zwiększenie poziomu innowacyjności oraz poprawi stopień jej konkurencyjności na wymagającym rynku międzynarodowym jak i krajowym. Dodatkowym efektem projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowej i nietechnologicznej (marketingowej i organizacyjnej) na poziomie przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 1.397.280,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 511.200,00 PLN

 

Projekt: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku maszynowego i wdrożenie innowacyjnego systemu łączeń elementów prefabrykowanych.”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP

 

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

 

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez dywersyfikację oferty i wdrożenie innowacyjnego w skali kraju produktu, jakim będą w całości prefabrykowane, kompletne ściany z gotową elewacją zewnętrzną. Zakup nowoczesnego ŚT, pozwoli na znacznie szybszą, sprawniejszą i dokładniejszą realizację zleceń, zminimalizuje liczbę pracowników zaangażowanych w produkcję, a poziom BHP znacznie wrośnie. W efekcie projektu wdrożone zostaną innowacje produktowa i procesowa, a dywersyfikacja bieżącej oferty zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dodatkowo powstaną nowe miejsca pracy oraz wdrożone zostaną innowacje organizacyjna i marketingowa. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli Wnioskodawcy zniwelować negatywne skutki pandemii wirusa COVID-19 w obrębie swojej działalności.

 

Wartość projektu: 911.500,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 774.775,00 PLN

KONTAKT

 

TADEKS FERTIG HAUS sp. z o.o. sp. k.
42-141 Przystajń/Polska

woj. śląskie

zakład produkcyjny: ul. Przemysłowa 1

 

NIP: PL5742062795

REGON: 368136059

KRS: 0000693102

 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

 

infolinia: +48 (34) 388 20 06
tel./fax+48 (34) 319 12 05
tel. kom. +48 691 524 232

tel. kom. +48 664 420 378
tel. kom. +48 602 513 324

tel. kom. +48 664 420 379

 

mail: biuro@tadeks.pl

 

Top