Dopłaty do domów energooszczędnych: dofinansowania | Tadeks

Blog

Jak uzyskać dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego?


28 stycznia, 2020

Koszty budowy domu energooszczędnego mogą być wyższe o 15-35% w porównaniu do kosztów, jakie trzeba ponieść w przypadku tradycyjnego domu. Jednocześnie eksploatacja takiego budynku jest zdecydowanie tańsza, zużywamy kilkakrotnie mniej energii elektrycznej, nie tylko płacąc mniej za rachunki, ale też chroniąc środowisko naturalne przed zanieczyszczeniami. To z tego powodu powstał projekt, który przewiduje dopłaty do domów energooszczędnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Chcąc jednak uzyskać dofinansowanie do budowy domu, trzeba spełnić określone wymogi oraz dopełnić formalności. 

 

Co to jest wskaźnik EUco i jakie ma on znaczenie dla dofinansowania do budowy domu? 

 

Dopłaty do budowy domu są w znaczącym stopniu uzależnione od wskaźnika EUco i to od niego zależy, czy zostaną one wypłacone oraz w jakiej wysokości. Informuje nas o tym, jakie jest jednostkowe zapotrzebowanie budynku na energię, która jest przeznaczona do celów grzewczych. Dla domów jednorodzinnych są następujące standardy:

 

standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m²·rok) – dopłata w wysokości 30 000 zł brutto

standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/( m²·rok) – dopłata w wysokości 50 000 zł brutto


Inaczej wartości prezentują się dla domów wielorodzinnych, gdzie:

 

standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/( m·rok) – dopłata w wysokości 11 000 zł brutto

standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/( m·rok) – dopłata w wysokości 16 000 zł brutto

 

Obliczenia wskaźnika EUco dokonujemy, uwzględniając przy tym kilka kluczowych czynników, do których zaliczamy, m.in. ilość mieszkańców, system wentylacji i ogrzewania, strefę klimatyczną i strony świata, a także poziom zacienienia wszystkich okien w budynku. Dlatego też wnioski o dopłatę do budowy domu zawsze są rozpatrywane indywidualnie. Suma dopłat, jaką przewidziano  na lata 2013-2022 jest imponująca i wynosi 300 mln złotych. 


Budujesz dom energooszczędny? Dofinansowanie krok po kroku 

 

Aby móc starać się o dopłaty do domów energooszczędnych, trzeba najpierw przygotować projekt budowlany, w którym znajdzie się też informacja o zapotrzebowaniu na energię użytkową. Projekt musi być również zgodny z wymaganiami NFOŚiGW. Konieczne jest też uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym celu należy złożyć wniosek do wydziału architektury w starostwie. W kolejnym etapie projekt budowlany jest weryfikowany przez weryfikatora, którego możesz wybrać z listy NFOŚiGW, znajdującej się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagania muszą  być potwierdzone i dotyczy to m.in. projektów wykonawczych z zakresu wentylacji czy też obliczeń charakterystyki energetycznej budynku. Dofinansowanie do budowy domu można otrzymać tylko wtedy, jeżeli następnym krokiem będzie wybór wykonawcy projektu. Po weryfikacji projektu składamy wniosek o kredyt z dotacją. Do takiego wniosku, w przypadku budowy domu jednorodzinnego, należy dołączyć odpowiednie dokumenty, jak: projekt budowlany, oświadczenie potwierdzające zgodność z wytycznymi NFOŚiGW, dokument potwierdzający dysponowanie nieruchomością i oczywiście pozwolenie na budowę. 

 

Po tych wszystkich etapach następuje weryfikacja wniosku przez bank. Pozytywna ocena oznacza, że kredyt z dotacją został przyznany. Możemy zaczynać budowę. W trakcie jej trwania bank będzie wymagał od nas dokumentowania poszczególnych etapów budowy oraz zakupu sprzętów i materiałów, dzięki którym spełnione zostaną kryteria NFOŚiGW. Po zakończeniu budowy dom jest weryfikowany oraz zostaje wykonana próba szczelności. Sprawdzana jest zgodność poszczególnych parametrów z projektem oraz z wymaganiami NFOŚiGW. Jeżeli weryfikacja jest pozytywna, możemy wystąpić o dofinansowanie do budowy domu, przedstawiając komplet dokumentów, wśród których nie może zabraknąć protokołu odbioru, zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie standardu energetycznego, a także wypisu z księgi wieczystej. Ostatnim już etapem jest odbiór dotacji i częściowa spłata kredytu. 

 

Jedynie spełnienie ściśle określonych warunków przez NFOŚiGW, a także pokonanie długiej drogi wraz z zaliczeniem kolejno wszystkich kroków jest gwarancją otrzymania dopłaty do budowy domu energooszczędnego. Bardzo pomocne może okazać się wsparcie wykonawców projektu, a także ekspertów od budowy domów energooszczędnych, którzy nie tylko wykonają stosowne pomiary, ale też przedstawią warunki, jakie należy spełnić. Dowiedz się jak wgląda budowa domu energooszczędnego i ciesz się wspaniałym domem.

Back to blog