Domy biologiczne z wykorzystaniem materiałów firmy Steico | Tadeks

Domy Biologiczne

domy biologiczne producentDomy biologiczne – to domy wybudowane w oparciu o użycie biokomponentów. Taki dom jest najprostszą i najbardziej wydajną koncepcją budowy, która umożliwia inwestorom zintegrować się z naturą poprzez wybudowanie domu przy użyciu naturalnych materiałów. Przy planowaniu i projektowaniu budynków biologicznych, podstawowa koncepcja pozostaje taka sama  jak przy standardowych budynkach wysoko energooszczędnych , różnice będą związane jednak z wielkością, wysokością ścian, usytuowaniem budynku czy naturalnymi systemami chłodzenia i ogrzewania.

 

Na świecie, szczególnie w Niemczech, coraz większy nacisk kładzie się nie tylko na energooszczędność, ale i na aspekty zdrowotne, wszak w domach, zakładach pracy i innych pomieszczeniach spędzamy około 70 – 90 % czasu. Od tego jakie panują tam warunki bytowe i jakie występują oddziaływania – zależy w dużej mierze nasze zdrowie i samopoczucie. Przed przystąpieniem do budowy teren poddaje się badaniu z zakresu biologii budowy, czyli pomiaru naturalnego pola magnetycznego, radioaktywności, podziemnych cieków wodnych, uskoków, szczelin, składów rudy itp. Otoczenie techniczne placu budowy także brane jest pod uwagę, aby nie występowały zakłócenia spowodowane przez zmienne pole magnetyczne o niskiej częstotliwości.

 

Do wykonania budynku używa się wyłącznie materiałów pochodzenia naturalnego, wolnych od zanieczyszczeń, naturalnych  włókien, neutralnych elektrycznie, bezzapachowych a także nie powodujących zmian  pola magnetycznego, o niewielkiej radioaktywności, higroskopijnych i wykonanych przyjaznymi dla środowiska metodami. Wymienione kryteria przestrzegane są także przy pracach wykończeniowych, mianowicie: doborze farb, mas uszczelniających, lakierów itp…

Domy biologiczne z materiałów firmy Seteico

 

domy steicoDo produkcji naszych domów biologicznych używamy materiałów firmy Steico. Wykorzystujemy szeroką paletę materiałów izolacyjnych z naturalnego włókna drzewnego oraz niezwykle wytrzymałe i zarazem lekkie belki dwuteowe na konstrukcję ścian, dachów czy stropów. Nasze ekologiczne produkty budowlane pozwalają na projektowanie oraz budowę domów w standardzie energooszczędnym, w tym również w standardzie pasywnym zachowując cechy domu bio. Firma Tadeks Fertig Haus – przyczyniła się do wprowadzenia i rozwoju produktów firmy STEICO w Polsce, poprzez wdrażenie rozwiązań technologicznych mających na celu usprawnienie systemu STEICO w praktyce budowy domów metodą szkieletową.

 To jak budujemy nasze domy, zarówno w zakresie projektowania i doboru materiałów, jest jednym z najbardziej znaczących sposobów, które mogą mieć wpływ na naszą przyszłość.Nie zapominajmy ile energii zawarte jest w produkcję samych materiałów budowlanych (typu cegła, żelbet czy gaz beton), nie zapominając o kosztach transportu i montażu ?

 

Wyszczególnianie drewna w publicznym zaopatrzeniu może pomóc zrealizować narodowe i krajowe programy dotyczące zmian klimatycznych. Domy drewniane w odróżnieniu od innych materiałów używanych w branży budowlanej w naturalny sposób wpływają na ekosystem, magazynują zanieczyszczenia w postaci CO2 wyprodukowane przez np.: budowy metodami tradycyjnymi czy samochody (średni dom magazynuje 12-30T CO2) Ponieważ produkty z drewna magazynują węgiel pierwotne pobrany przez drzewa, węgiel pozostaje usunięty z atmosfery tak długo, jak długo produkty z drewna są wykorzystywane a nawet dłużej gdy są recyklingowane. Następnie gdy już powstaje sam budynek, jak wiele energii potrzebujemy do utrzymania jego samego i przebywających w nim mieszkańców. Zużycie energii ma bezpośredni wpływ na jakość środowiska, z uwagi na typowe efekty spowodowane poprzez  ulatniające się gazy cieplarniane oraz inne zanieczyszczenia powstałe również podczas produkcji komponentów potrzebnych do budowy,nie wspominając już o utracie naturalnego piękna, ekosystemów i zasobów podstawowych związanych z wydobyciem paliw kopalnych i produkcją tradycyjnych materiałów budowlanych. Łączny zbawienny efekt dla ochrony naszego ekosystemu i środowiska przy wykorzystaniu maksymalnie przyjaznych środowisku materiałów jest oszałamiający.

 

 

Domy biologiczne – buduj z Tadeks Fertig Haus

Zrealizowany na terenie Niemiec bio-dom (zdjęcia powyżej), do wyprodukowania którego, nie używaliśmy tradycyjnych materiałów stosowanych w budownictwie szkieletowym: płyta OSB, folia paroizolacyjna, pianka montażowa, impregnat, farba itp. Zastąpiono je materiałami pochodzenia naturalnego: glina, len, naturalnie dojrzewające materiały itp …, zachowując rygorystyczne wymogi technologiczne z zakresu energooszczędności.