© Akumulacyjna ściana w systemie TFH | Producent domów energooszczędnych, pasywnych, drewnianych, prefabrykowanych

© Akumulacyjna ściana w systemie TFH

Przedmiotem projektu w Tadeks Fertig Haus jest wdrożenie innowacyjnego produktu (w trakcie otrzymania patentu), opracowanego w wyniku prowadzonych prac B+R z udziałem instytutów produktu. Jest nim prefabrykowana ściana zewnętrzna wykonana w technologii szkieletu drewnianego, zawierająca specjalną warstwę wykonaną z obmurówki z suszonej gliny i nałożony na nią tynk gliniany z zatopioną instalacją grzewczą. Łącznie warstwa akumulacyjna z gliny posiada grubość 85mm. Zapewnia to dodatkową, znacznie większą niż osiąganą dotychczas akumulację ciepła i wilgoci, cech pożądanych z punktu widzenia budownictwa energooszczędnego. Nasza linia produkcyjna została dostosowana by usprawnić, zoptymalizować planowany proces technologiczny i umożliwić wytwarzanie ciężkich prefabrykowanych elementów drewnianych pokrytych warstwą gliny. W ramach projektu poprzez zakup środków trwałych wdrożone zostaną rozwiązania w postaci innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej.

 

 

Liczne zalety surowej gliny jednoznacznie przemawiają za popularyzacją wykorzystywania tego materiału we współczesnym, zrównoważonym budownictwie, dodatkowo przy zastosowaniu go w naszej wysoce energooszczędnej konstrukcji drewnianej otrzymujemy finalnie produkt który zapewnia otwartość dyfuzyjną przegrody i ponadto dodatkowe walory:
 

 • Glina reguluje wilgotność powietrza – potrafi dość szybko wchłaniać wilgoć oraz ją oddawać. Wpływa w ten sposób na zdrowy klimat wnętrza.
   
 • Glina magazynuje ciepło – podobnie jak inne ciężkie materiały budowlane. Przyczynia się w ten sposób do poprawy klimatu wnętrz, a przy pasywnym wykorzystaniu słońca również do znaczących oszczędności energii.
   
 • Glina oszczędza energię i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska – w przeciwieństwie do wielu innych materiałów budowlanych (np. cegły wypalanej czy betonu) do przygotowania i przerobienia gliny potrzeba bardzo mało energii. Tym samym wykorzystanie gliny w budownictwie powoduje znikome zanieczyszczenie środowiska.
   
 • Glina nadaje się do ponownego użycia – niewypaloną, surową glinę można z powodzeniem ponownie wykorzystywać. Nie zaśmieca ona środowiska jako gruz. Wystarczy ją jedynie rozdrobnić i zmoczyć wodą, aby uzyskać pełnowartościowy budulec.
   
 • Glina jest oszczędna jako materiał budowlany – pozwala ograniczyć koszty transportu, gdyż niejednokrotnie można wydobyć ją bezpośrednio na miejscu budowy w czasie kopania fundamentów lub kupić w pobliskiej cegielni.
   
 • Glina ma właściwości absorbujące substancje szkodliwe – przede wszystkim związki siarki i fosforu. Daje również ochronę przed promieniowaniem o wysokich częstotliwościach.

 

Współpraca w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP https://www.tadeks.pl/nasza-firma/dotacje-eu