Budowa domu na działce rolnej. Warunki zabudowy | Blog Tadeks

Blog

Czy na działce rolnej można postawić dom?


25 sierpnia, 2022

Działki rolne wyróżniają się niższą ceną w porównaniu do działek budowlanych. Jednak prawo do budowy na tego typu działce narzuca spore ograniczenia. Z tego względu zakup rolnej działki powinien zostać szczegółowo rozważony przez inwestora. Czy budowa domu na działce rolnej jest możliwa? Wyjaśniamy!

 

Dom na działce rolnej – kto może go wybudować?

 

Działki rolne to grunty, które są bądź potencjalnie mogą być wykorzystywane do uprawy roślin lub hodowli zwierząt. Czy na działce rolnej można wybudować dom? Tak, ale nie każdy ma prawo budować na działce rolnej. Taką możliwość mają rolnicy indywidualni, o ile zobowiążą się do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Budowa domu przez rolnika postrzegana jest jako obiekt niezbędny do prowadzenia gospodarstwa. Natomiast tutaj też są pewne ograniczenia. Powierzchnia całego gospodarstwa nie może przekroczyć 300 hektarów. Rolnik, który chce budować na działce rolnej, musi mieć kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa (wykształcenie w kierunku rolniczym albo przynajmniej pięcioletni okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy na roli) i co najmniej od pięciu lat mieszkać na terenie danej gminy. Nie ma obowiązku samodzielnego wykonywania wszystkich prac, ale wymagane jest podejmowanie decyzji związanych z działalnością rolniczą. W takim przypadku działka rolna po wybudowaniu domu nie zmienia swojego charakteru — nadal pozostanie gruntem rolnym. Działka rolna wraz z wybudowanymi na niej obiektami określana jest jako siedlisko.

Osoby, które nie są rolnikami i nie mają zamiaru prowadzić gospodarstwa rolnego, mogą mieć problem z uzyskaniem prawa do wybudowania domu na działce rolnej, która nie ma statusu działki budowlanej. Muszą przejść bardziej skomplikowaną procedurę. Poza tym nie każdą działkę można odrolnić. Dodatkowo prawo pierwokupu działki rolnej ma dzierżawca i Agencja Nieruchomości Rolnych, chyba że grunt kupuje osoba bliska zbywcy, jednostka samorządu terytorialnego bądź Skarb Państwa.

czy na działce rolnej można postawić dom

 

Odrolnienie działki

 

Jeśli nie jesteśmy rolnikiem i chcemy wybudować dom na działce rolnej, konieczne jest odrolnienie działki. Odrolnienia działki dokonuje gmina, zmieniając w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie gruntu z rolnego na nierolnicze. Na tym formalności się jednak nie kończą. Starosta musi wydać decyzję o wyłączeniu terenu z produkcji rolnej. Gdy działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, musimy postarać się o decyzję o warunkach zabudowy, a potem – decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej. Dokumenty wnioskowe w sprawie wydania decyzji o wyłączenie działki z produkcji rolnej składa się w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami urzędu, właściwym dla gminy, w której mieści się ta działka. Procedura nie jest łatwa z uwagi na to, że działka musi spełniać kilka warunków, m.in. nie może być położona na żyznych gruntach i musi mieć dostęp do drogi. Ponadto, wiąże się z kosztami. Przed zakupem warto więc zbadać, czy działka objęta jest MPZP.

Jeżeli działka rolna, którą mamy zamiar kupić, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a zależy nam na szybkiej budowie domu, polecamy poszukać w pierwszej kolejności innej działki albo przynajmniej o ograniczonej klasie gruntu, która ma większą szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji o odrolnieniu. Warto w tej kwestii zdać się na specjalistę, który znajdzie informacje o obowiązującym miejscowym planie, przygotuje rzetelną charakterystykę interesujących nas nieruchomościach i trafnie oceni ryzyko inwestycji, a także sprawdzi, jaki dom można postawić na wskazanej działce rolnej.

Back to blog

KONTAKT

 

TADEKS FERTIG HAUS sp. z o.o. sp. k.
42-141 Przystajń/Polska

woj. śląskie

zakład produkcyjny: ul. Przemysłowa 1

 

NIP: PL5742062795

REGON: 368136059

KRS: 0000693102

 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

 

infolinia: +48 (34) 388 20 06
tel./fax+48 (34) 319 12 05
tel. kom. +48 691 524 232

tel. kom. +48 664 420 378
tel. kom. +48 602 513 324

tel. kom. +48 664 420 379

 

mail: biuro@tadeks.pl

 

Top