domy pasywne domy szkieletowe domy drewniane domy drewniane domy drewniane domy drewniane domy energooszczędne domy energooszczędne domy energooszczędne

Płyta fundamentowa


Fundament jest najmniej widoczną częścią budynku lecz nieodzowną. Pod gotowe domy prefabrykowane można przygotować fundament tradycyjny, albo coraz częściej stosowaną ze względu na wiele zalet płytę fundamentową. Budowane są według tych samych zasad co pod domy w technologii tradycyjnej, jednak pod domy szkieletowe wymagana jest niezwykła staranność wykonania. Decydując się na takie rozwiązanie, zyskamy fundament oraz podłogę pierwszej kondygnacji domu. Na dodatek ogrzewaną – jeśli taka nam się zamarzy.

W krajach zachodnich płyta fundamentowa ma powszechne zastosowanie pod domy drewniane. W przypadku budynków niepodpiwniczonych, płyta fundamentowa jest szczególnie dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na znaczne ograniczenie robót ziemnych. Nie wymaga - jak w przypadku tradycyjnych fundamentów wykonania głębokich wykopów. Wystarczy zdjąć warstwę humusu i warstwy nienośne gruntu. Jeśli po zdjęciu humusu zostaną odkryte grunty niewysadzinowe (np. piaski), można od razu ułożyć chudy beton. Natomiast, gdy pod ziemią roślinną znajdują się grunty wysadzinowe (gliny, iły), należy najpierw ułożyć warstwę zagęszczonego piasku, żwiru lub tłucznia, lub na obrzeżach do głębokości przemarzania gruntu wykonuje się tzw. ostrogi z chudego betonu, a dopiero potem podkład. Następnie rozkłada się zbrojenie i betonuje płytę. Płyta fundamentowa może mieć różną konstrukcję (grubość, stopień zbrojenia, klasę betonu). Uzależnione to jest nie tylko od rodzaju gruntu, ale obciążeń które na nią przypadają, a także od geometrii budynku.

Zalety płyty fundamentowej:
  • Krótki cykl wykonania płyty wpływa na przyspieszenie realizacji budynku (korzystna zaleta zwłaszcza w przypadku nowoczesnych metod wznoszenia np. domów prefabrykowanych).
  • Doskonale sprawdza się na gruntach o małej nośności, niejednorodych, podatnych na osiadanie, lub o wysokim poziomie wód gruntowych, czy też na terenach szkód górniczych.
  • Obciążenie budynku rozkładane jest na znacznie większą powierzchnię niż w przypadku fundamentowania w sposób tradycyjny.
  • Niższy koszt w stosunku do fundamentu tradycyjnego (przy posadowieniu na gruntach niewysadzinowych).


Rodzaje płyt fundamentowych pod domy drewniane:
  • standardowa
  • energooszczędna
  • energooszczędna grzewcza
  • pasywna
  • pasywna grzewcza


  
  
Domy drewniane, energooszczędne, pasywne, szkieletowe