Dotacje EU | Producent domów energooszczędnych, pasywnych, drewnianych, prefabrykowanych

Dotacje EU

Projekt: „Poprawa innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących technologii budownictwa domów prefabrykowanych.”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP

 

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

 

Cel projektu: Dywersyfikacja działalności spółki Tadeks Fertig Haus sp. z o.o. sp. k. i poszerzenie gamy oferowanych produktów poprzez wdrożenie innowacji produktowej nieznanej i niestosowanej dotychczas – prefabrykowanej drewnianej ściany zewnętrznej ze specjalną wewnętrzną warstwą akumulacyjną, która ma pozytywny wpływ na cechy pożądane w budownictwie energooszczędnym. Wdrożenie przeprowadzonych prac B+R, a tym samym realizacja przedmiotowego projektu pozwoli spółce zwiększenie poziomu innowacyjności oraz poprawi stopień jej konkurencyjności na wymagającym rynku międzynarodowym jak i krajowym. Dodatkowym efektem projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowej i nietechnologicznej (marketingowej i organizacyjnej) na poziomie przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 1 397 280,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 511 200,00 PLN